شنبه, 10 خرداد 1399

عنوان : لیست مجلات بی اعتبار وزارت علوم و دانشگاه آزاد مهر 92
کد خبر : ۱۰۷
تاريخ :
 ۷۷۱/۰۴/۱۱ 
ساعت : ۲۱:۵۵:۵۱
لیست مجلات بی اعتبار وزارت علوم  مهر 92

سیاهه بروز شده نشریات نامعتبر همواره از طریق وبگاه "دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی " به آدرس http://rppc.msrt.ir  در دسترس دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور قرار میگیرد.

فهرست نشریات بی اعتبار اعلامی دانشگاه آزاد

ردیف برخی از نمایه های پوشش دهنده ISSN  سایت مجله
عنوان مجله
1  ________  _____   Journal of American Science
2 JCR,WoS,Scopus 1097-8235   Life Science Journal
3 Scopus 1812-5735   Pakistan Journal Of Biological Sciences
4   1661-464X   www.science archives.com Archive Des Science
5  ________  _____   Wulfenia Journal 
6  ________  _____   Journal of Biomolecular Structure & Dynamics
7
     www.texassciences.us Texas Journal of Science

توضیحات

 

Archives Des Sciences
آدرس سایت اصلی مجله : www.unige.ch/sphn
آدرس سایت تقلبی مجله : www.archiveofscience.com
 
Wulfenia Journal
آدرس سایت اصلی مجله : www.landesmuseum.ktn.gv.at/wulfenia
آدرس سایت‌هاي تقلبی مجله : www.multidisciplinarywulfenia.org
www.wulfeniajournal.com
www.wulfeniajournal.at
 
Texas Journal Of Science
آدرس سایت اصلی مجله : www.texasacademyofScience.org
آدرس سایت‌ تقلبی مجله : www.texassciences.us
بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8