دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 16 ارديبهشت 1400

سلف سرویس

سلف سرویس

 

محل استقرار:حد واسط دانشکده کشاورزی وادبیات

شرح وظایف: مجموعه همکاران آشپزخانه و خدمات این قسمت هر24ساعت آمار غذایی دانشجویان متقاضی برای 24 ساعت بعد را از اتوماسیون تحویل گرفته و تهیه و پخت غذا را باتوجه به برنامه غذایی و دقت و حساسیت بهداشتی درانجام وظایف که از طرف مدیر دانشجویی ابلاغ می شود انجام می دهند. سلف سرویس این واحد دانشگاهی با تنوع غذایی (6نوع غذا) خورش سیب زمینی- خورش قیمه- خورش سبزی- زرشک پلوبامرغ –استامبولی - چلوکباب به دانشجویان ارائه سرویس می دهند.