ارتباط با رئیس دانشگاه

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 16 ارديبهشت 1400

ارتباط با ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

آدرس:فسا ، کیلومتر  ،12 جاده فسا شیراز ، شهر دانشگاهی محمد رسول ا... ، کدپستی:7461195531

پست الکترونیکی:   
iau.fasa2@gmail.com

آدرس سایت :www.iaufasa.ac.ir

تلفن های دانشگاه: 

  7- 53335225 – 071،   3 -53339511 - 071 ،    334347 5– 0751 ،    53331838  - 071 ،

دورنگار:                                            53333411  

آدرس ایمیل: iau.fasa2@gmail.com

و تلفن داخلی مسئول دفتر ریاست 254

                                                                


                                                                                         دکتر مهرداد کریمی

                                                                           ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

                                                                         دکتری تخصصی زمین شناسی اقتصادی


لطفا قبل از ارتباط با ریاست واحد  با تلفن داخلی تلفن داخلی 254 هماهنگی نمایید.


                                                                                                                 

رزومه دکتر مهرداد کریمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

1-کارشناسی زمین شناسی از دانشگاه اصفهان سال 1366
2-کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه تربیت معلم(خوارزمی) تهران 1372
3-عضو کمیته تصویب وام دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از تاریخ 77/3/9 لغایت 77/5/10
4-رئیس سنجش و نظارت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از تاریخ 80/10/8 لغایت 82/8/18
5-نایب رئیس اداره هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز از تاریخ81/5/31 لغایت 82/8/18
6-معاون آموزشی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از 82/8/18 لغایت 83/6/11
7-معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از تاریخ 83/6/7 لغایت 85/6/10
8-رییس شورای معاونین دانشجویی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی از 84/10/5 لغایت 85/8/10
9-عضو شورای تخفیف شهریه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از تاریخ 83/6/16 لغایت 85/10/8
10-رییس شاخه کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از تاریخ85/8/6
11-معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از تاریخ 85/8/10 لغایت 88/2/3
12-عضو کمیسیون پژوهشی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ 86/2/8 لغایت 88/2/3
13-عضو شورای طرح و برنامه و بودجه منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ 86/4/11 لغایت 88/2/3
14-عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از تاریخ 86/5/28 لغایت 88/2/3
15-عضو کمیسیون ترفیع دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از تاریخ 86/6/25 لغایت 88/2/3
16-نایب رییس کمیته طرح و برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز 86/8/12 لغایت 88/2/3
17-رییس دانشگاه آزاد اسلامی فسا از 93/6/5 تا کنون

سوابق آموزشی
1- 23 سال تدریس در دوره کارشناسی زمین شناسی ،بلور شناسی،کانی شناسی،ژئوشیمی،اکتشاف مواد معدنی،محیط زیست

پروژهای اکتشافی
30پروژه اکتشافی معدنی و زیست محیطی -مدیریت در بیش از یک پروژه
20 پروژه اکتشاف معدنی-طراحی و نظارت بر بیش از 2 پروژه

پایان نامه های راهنمایی شده
راهنمایی و هدایت 60 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه معدنی و زیست محیطی

پایان نامه های مشاوره شده
مشاوره در 50 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه معدنی و زیست محیطی

سوابق همکاری های علمی و اجرایی در خارج از دانشگاه
1- همکاری با وزارت معادن و فلزات در پروژهای اکتشاف طلا به مدت سه سال
2-همکاری با شرکت مهندسین مشاور کانساران در اجرای پروژه های اکتشافی معدن به مذت سه سال
3-همکاری با شرکت معدنی لومار کانسار در پروژه های اکتشافی معدن
4-همکاری با شرکت خارجی Minor.co در اجرای پروژه های اکتشافی معدن
5-همکاری با شرکت ذوب روی ماهنشان در پروژه های اکتشافی معدن
6-همکاری با شرکت گسترش صنایع و معادن و ذوب فلزات رنگین مرکزی در پروژه های اکتشافی معدن
7-همکاری در طرح اکتشاف معادن مس عباس آباد(سمنان)
8-همکاری با شرکت کانیکاران اتحاد،ماه نشان در اجرای پروژه های اکتشافی معدن
9-همکاری در پروژه های استحصال طلا بصورت آزمایشی از سنگ معدن کانسار طلای زر شوران
10-همکاری با شرکت سپهر اردکان در اجرای پروژه های اکتشافی معدن
11-همکاری با شرکت زمین آرا فارس در اجرای پروژه های اکتشافی معدن
12-همکاری با شرکت زمین و منابع آب پارس در اجرای پروژه های زمین شناسی و معدنی
13-همکاری با شرکت آب پژوهان لارستان در اجرای پروژه های زمین شناسی
14-همکاری با شرکت خاوران جبال دنا در پروژه های اکتشافی معدن
15-همکاری با شرکت مهندسین مشاورکیا رسم پارسه در اجرای پروژه های زمین شناسی-اکتشافی
16-همکاری با شرکت رهکاو معدن در پروژه های اکتشاف معدنDOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8