ارتباط با رئیس دانشگاه

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 24 آبان 1397

ارتباط با ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

آدرس:فسا ، کیلومتر  ،12 جاده فسا شیراز ، شهر دانشگاهی محمد رسول ا... ، صندوق پستی  364 

پست الکترونیکی:   
iau.fasa2@gmail.com

آدرس سایت :www.iaufasa.ac.ir

تلفن های دانشگاه: 

  7- 53335225 – 071،   3 -53339511 - 071 ،    334347 5– 0751 ،    53331838  - 071 ،

دورنگار:                                            53333411  

آدرس ایمیل: iau.fasa2@gmail.com

و تلفن داخلی مسئول دفتر ریاست 254

                                                                


                                                                                         دکتر مهرداد کریمی

                                                                           ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

                                                                         دکتری تخصصی زمین شناسی اقتصادی


لطفا قبل از ارتباط با ریاست واحد  با تلفن داخلی تلفن داخلی 254 هماهنگی نمایید.

                                                                                                                                   


                                                                       DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8