دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 16 ارديبهشت 1400

Tارتباط با حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

آدرس:فسا ، کیلومتر  ،12 جاده فسا شیراز ، شهر دانشگاهی محمد رسول ا... ، کدپستی: 7461195531
پست الکترونیکی: info@iaufasa.ac.ir      
آدرس سایت :www.iaufasa.ac.ir
تلفن های دانشگاه: 

  7- 3335225 5– 071،   3 -3339511 5- 071 ،    53334347 – 071 ،    53331838  - 071 ،

دورنگار:                                            53333411  071

و تلفن داخلی دفتر حراست 226

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8